آزمون بالینی

بررسی پژوهشی که در یک بیمارستان، دانشگاه، مطب پزشک، درمانگاه، یا دیگر مراکز پزشکی انجام می‌شود و در آن، آزمودنی‌های انسانی به پرسش‌های سلامت، معمولاً در بارهٔ گزینه‌های پیشگیری، مراقبت‌های جدید (یا راه‌های جدید استفاده از مراقبت‌های موجود)، روش‌های جدید پایش و تشخیص، یا گزینه‌های مربوط به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای شرایط دشوار پزشکی، پاسخ می‌دهند. آزمون بالینی مطابق با طرحی انجام می‌شود که پروتکل نامیده می‌شود و در آن نوع بیمارانی که می‌توانند در بررسی مشارکت کنند، روند انجام آزمایش‌ها و اقدامات، داروها و میزان مصرف آن‌ها، طول دورهٔ تحقیق، و برآیندهایی که باید اندازه‌گیری شوند مشخص می‌شوند. هر شرکت‌کننده باید از قبل موافقت خود را با رعایت قواعد بیان‌شده در پروتکل اعلام کند. آزمودنی‌ها معمولاً داوطلب‌اند، اما در برخی موارد ممکن است مبلغی به آنان پرداخت شود. هرچند که شرکت در آزمون بالینی ممکن است با مخاطراتی همراه باشد، اما اگر طراحی خوبی داشته باشد و به درستی اجرا گردد، نقش مشارکت‌کننده به بیماران در سلامت و بهداشت خود می‌دهد و ممکن است دسترسی به مراقبت‌ها و درمان‌های جدید پژوهشی را پیش از امکان عرضهٔ همگانی آن‌ها، میسر سازند. در ایالات متحده، آزمون‌های بالینی تابع مقررات «وزارت غذا و دارو» هستند. در «مدلاین» و دیگر داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی مرتبط با سلامت می‌توان نتایج جستجو را به نوع انتشارات «آزمون بالینی» (clinical trial) محدود کرد.

مترادف با:

clinical study