Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cartoon

کارتون، فیلم کارتون، کارتون‌ساختن، مضحک قلمی 

ترسیمه‌ٔ بازنمودی یا نمادین، در یک یا چند تابلو، با هدف کاریکاتورکردن یک شخص یا مؤسسه، یا هجوکردن اقدام یا وضعیتی که مورد علاقه‌ٔ همگانی است، به شیوه‌ٔ شوخ‌طبعانه و تخیل‌آمیز. در کارتون که معمولاً در روزنامه یا مجله منتشر می‌شود، برای بیان تک‌گویی‌ها و گفت‌وگوها از شرح زیر تصویر یا حباب کلام استفاده می‌شود. کارتون‌های سیاسی روزنامه معمولاً در صفحه‌ٔ سرمقاله یا در نزدیکی آن می‌آیند. کارتونگرهای موفق اغلب برای چند روزنامه کار می‌کنند. داده‌پایگاه جستجوپذیری از کارتون‌های نیویورکر در اینجا قابل دسترسی است.

نیز نگاه کنید به:

comic book; lampoon; manga

نیز اشاره دارد به فیلم متحرک‌شده‌ٔ حاصل از عکسبرداری از مجموعه ترسیمه‌هایی که به‌صورت طلق‌های مجزا اجرا شده‌اند، و پس از تدوین تصاویر در قالب کادرهای متوالی، هنگامی که این تصاویر متوالی با سرعت به نمایش درآیند، تصویر حرکت پیوسته و متصل را به‌وجود می‌آورند. برای یافتن کارتون‌هایی که به صورت تجاری تولید شده‌اند، «داده‌پایگاه بزرگ کارتون» را امتحان کنید.

در هنر، ترسیم تمام‌قدی که به‌عنوان طرح اولیه بر روی کاغذ انجام می‌شود، تا بعداً ‌(گاهی در قالب بخش‌های مختلف‌) به سطح کاری دیگری منتقل شود. از این شیوه در خلق پنجره‌های شیشه‌کاری‌شده‌ٔ رنگی، فرشینه‌ها، و دیوارنگاره‌های بزرگ استفاده می‌شود.