بایت 

واحد معمول در ذخیره‌ٔ رایانه‌ای که در رایانه‌های رقومی، از هر نوع و اندازه، کاربرد دارد و از هشت رقم دوگانی به نام «بیت» (bit) تشکیل شده. مختصات سخت‌افزاری رایانه‌ها (‌از ریزرایانه‌ها گرفته تا کلان‌رایانه‌ها) با بایت مشخص می‌شود. هر یک از توالی‌های منحصر‌به‌‌فرد این بیت‌های هشتگانه، یک نویسه را مشخص می‌کند و در مجموع ۲۵۶ نویسه به دست می‌آید. در متن‌های «اَسکی»، نویسه‌ها الفباعددی هستند. درباره‌ٔ منشأ این واژه، اختلاف نظر وجود دارد. این واژه ممکن است کوته‌نوشت «binary table» یا «binary term» باشد، یا از عبارت «by eights» (‌به معنای «‌مبتنی بر هشت‌») گرفته شده باشد.
هر بایت= ۸ بیت
هر کیلوبایت =  ۱۰۲۴ بایت
هر مگابایت = ۱۰۲۴ کیلوبایت یا حدود یک میلیون بایت
هر گیگابایت =  ۱۰۲۴ مگابایت یا حدود یک میلیارد بایت
فایل‌های متنی و تصویری معمولاً با کیلوبایت، فایل‌های برنامه و حافظه‌های قابل حمل با مگابایت، و ظرفیت دیسک سخت با گیگابایت اندازه‌گیری می‌شوند.