بولتن، آگاهینامه، گزارش‌نامه 

یک ادواری، معمولاً به شکل جزوه، که به‌وسیله‌ٔ یک نهاد دولتی، انجمن، یا مؤسسه‌ٔ دیگر منتشر می‌شود و حاوی اعلانات، اخبار، و اطلاعاتی درباره‌ٔ علائق جاری مخاطبان می‌باشد و معمولاً اصولی‌تر از خبرنامه است. در مفهوم عام‌تر، هر گزارش کوتاهی از آخرین پیشرفت‌ها در یک وضعیت یا فرایند جاری، که در قالب چاپی یا غیرچاپی منتشر می‌شود.

کوته‌نوشت‌:

bull.

مقایسه کنید با:

bulletin board