Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

browser cache

حافظه‌ٔ نهانی‌ مرورگر، حافظه‌ٔ موقت مرورگر 

بخشی از حافظه‌ٔ ریزرایانه که به وسیله‌ٔ نرم‌افزار مرورگر وب برای ذخیره‌ٔ محتوای صفحات وب که قبلاً توسط کاربر به آن‌ها مراجعه شده، در نظر گرفته می‌شود. با این کار، زمان لازم برای مراجعه‌ٔ مجدد به صفحه با استفاده از همان دستگاه، کاهش می‌یابد. کلیک‌کردن بر روی کلید “Reload” یا “Refersh” در نوار ابزار مرورگر، باعث می‌شود که صفحه‌ٔ وب به‌نمایش‌درآمده بر روی صفحه‌ٔ نمایشگر، به جای حافظه‌ٔ مخفی، از نشانی اصلی آن در اینترنت بازیابی شود. اکثر مرورگرها این امکان را به کاربر می‌دهند که دوره‌ٔ زمانی نگهداری پیشینه‌ٔ جستجو را تعیین کنند و پس از این دوره‌ٔ زمانی، پیشینه به‌طور خودکار، حذف می‌شود.