پیوند گسیخته، پیوند بریده 

پیوندی در یک سند «‌اچ‌تی‌ام‌ال‌» که، معمولاً به دلیل نادرست‌بودن نشانی پیوند یا تعطیلی وبسایت مربوطه یا انتقال آن به خدمتگر دیگر بدون فراهم آوردن نشانی ارجاع، به درستی عمل نمی‌کند. هنگامی‌که یک پیوند گسیخته در یک سند وب انتخاب می‌شود، پیام بروز خطا بر روی صفحه پدیدار می‌گردد. روند غیرفعال‌شدن پیوندها در سند فرامتنی به مرور زمان را در زبان محاوره، “link rot” (‌پوکیدن پیوند) می‌نامند.