Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

broadband

پهن‌باند

انتقال پرسرعت داده‌ها، که عموماً برای اشاره به دسترسی اینترنتی از طریق مودم سیمی، دی‌اس‌ال، یا شبکهٔ بیسیم- که باندپهنای سریع‌تری از اتصال شماره‌گیر فراهم می‌آورد. این اصطلاح تا چندین سال مسامحتاً برای اتصال پرسرعت مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما آستانهٔ مربوطه از “T1” (یک‌ونیم Mbps) به “T3” (چهل‌وپنج Mbps) تغییر یافته.

همچنین انتقال داده‌هایی که در آن، یک واسط واحد (سیم) قابلیت انتقال بیش از یک سیگنال در زمان واحد را داشته باشد- در مقابل کم‌پهنا، که قابلیت انتقال تنها یک سیگنال را در هر زمان دارد. کابل تلویزیون نمونه‌ای از یک واسط پهن‌باند است.