Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

Braille

بریل 

نظام بساوشی (‌لمسی) چاپ برجسته که در سال ۱۸۲۹ به‌وسیله‌ی یک پاریسی نابینا به نام «‌لویی بریل‌» (Louis Braille) اختراع شد و در آن، حروف الفبا با ترکیبی از شش نقطه‌ٔ برجسته که در دو ستون و سه ردیف ایجاد می‌گردند نوشته می‌شوند. با این الفبا، افرادی که دچار ضعف در بینایی هستند می‌توانند با لمس‌کردن حروف و کلمات، آن‌ها را بخوانند. «‌بریل‌» پرکاربردترین رسانه‌ٔ بساوشی در جهان است و در ایالات متحده به‌وسیله‌ٔ کتابخانه‌ها در تهیه‌ٔ علائم و مطالب برای خوانندگانی که ضعف بینایی مانع آنان در خواندن متون معمول چاپی می‌گردد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکلی از بریل که در ریاضیات مورد استفاده قرار می‌گیرد Nemeth code نام دارد. به موجب قواعد «»، در قسمت عنوان عمومی در مواد تهیه‌شده برای افراد دچار ضعف بینایی، به این مورد اشاره می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

Moon type