سرعت بیتی

تعداد بیت‌های داده‌ای که در یک شبکهٔ رایانه‌ای، در مقدار زمان معین از نقطهٔ مشخصی عبور می‌کنند معمولاً با کیلوبیت یا مگابیت بر ثانیه (سنجه‌ای برای پهنای باند شبکه‌ای) به آن اشاره می‌شود و سرعت انتقال داده نیز نامیده می‌شود.

املای دیگر:

bitrate