کتاب‌درمانی 

استفاده از کتاب‌هایی که بر مبنای محتوا، در یک برنامه‌ٔ مطالعاتی سنجیده که برای تسهیل در بهبود بیمارانی که از بیماری روحی یا ناراحتی عاطفی رنج می‌برند طراحی شده، برگزیده شده‌اند. در حالت مطلوب، این فرایند در سه‌ مرحله انجام می‌شود‌: ۱) همذات‌پنداری شخصی خواننده با یکی از شخصیت‌های اثر، و در نتیجه ۲) پالایش روانشناختی، که منجر به ۳) بصیرت عقلایی در رابطه با ترکیب راه‌حل ارائه‌شده در متن اثر، با تجربه‌ٔ خود خواننده می‌گردد. در این فرایند، کمک‌گرفتن از یک روان‌درمانگر آموزش‌دیده  توصیه می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

readers’ advisory