کتابنگاری، کتابنگاشت‌ 
به بیان دقیق، صورت یا سیاهه‌ای نظام‌مند از آثار مکتوب یک پدیدآورنده‌ٔ بخصوص یا در یک موضوع مشخص، یا آثاری که در یک یا چند ویژگی (‌زبان، شکل، دوره‌ٔ زمانی، محل نشر، …) مشترک‌اند. اگر کتابنگاشت درباره‌ٔ یک شخص باشد، آن شخص را «صاحب کتابنگاشت» (bibliographee) می‌نامند. کتابنگاشت ممکن است جامع یا گزیده باشد. کتابنگاشت‌های طولانی ممکن است به‌صورت پیایندی یا به شکل کتاب منتشر شوند. شخص مسئول تدوین کتابنگاشت را کتابنگار می‌نامند. «انجمن خدمات و کاربران مرجع» (Reference and User Services Association) «انجمن کتابخانه‌های امریکا» به تدوین «رهنمودهایی برای آماده‌سازی کتابنگاشت» (Guidelines for the Preparation of a Bibliography) اقدام کرده است.

کوته‌نوشت:

bibl.

مقایسه کنید با:

catalog

نیز نگاه کنید به:

Bibliographical Society of America; cartobibliography; discography; filmography

در بافتار آثار دانشورانه، کتابنگاشت به سیاهه‌ٔ مآخذ و منابعی گفته می‌شود که در متن یک مقاله یا کتاب به آن‌ها استناد شده، یا از سوی پدیدآورنده‌ٔ آن مقاله یا کتاب برای مطالعه‌ٔ بیش‌تر، پیشنهادشده و معمولاً در انتهای اثر می‌آید. شیوه‌نامه‌هایی را که قالب استناد در رشته‌های مختلف را توصیف می‌کنند (‌مانند «‌ای‌پی‌ای‌»، «‌اِم‌اِل‌اِی‌»، …) در بخش مرجع اکثر کتابخانه‌های آکادمیک، و نیز به‌صورت برخط از طریق وب می‌توان یافت.

نیز اشاره دارد به فن و کار توصیف کتب، با اشاره‌ٔ مشخص به وضعیت پدیدآورندگی، نشر، شکل فیزیکی، و محتوای متنی آن‌ها.

نیز نگاه کنید به:

analytical bibliography; annotated bibliography; biobibliography; current bibliography; degressive bibliography; national bibliography; period bibliography; retrospective bibliography; selective bibliography