Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

banned book

کتابِ ممنوع

کتابی که انتشار و/ یا فروش آن (به دلیل آن که محتوای آن- معمولاً به دلایل سیاسی و/یا اجتماعی‌- خطرناک یا نامطلوب شمرده می‌شود) از سوی مقامات مذهبی یا غیرمذهبی ممنوع یا منکوب می‌گردد. از سال ۱۹۸۱، هر ساله «هفته‌ٔ کتاب‌های ممنوع» در ایالات متحده برگزار می‌شود. فهرست کتاب‌های ممنوع در بخش مرجع بیشتر کتابخانه‌های بزرگ، در دسترس قرار می‌گیرد. برای اتصال به پایگاه Banned Books Online کلیک کنید.

مقایسه کنید با:

expurgated edition

نیز نگاه کنید به:

censorship; challenge; intellectual freedom