ویراست امضاشده، نشر امضاشده

ویراستی از یک اثر که در آن‌، همهٔ نسخه‌ها شخصاً به‌وسیلهٔ پدیدآورنده امضا شده‌اند‌. این کار فقط در ویراست‌های نسبتاً کم‌شمار امکانپذیر است‌.