Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

autobiography

خود زندگینگاشت‌، خود زیست‌نگاشت‌، زندگینامهٔ خودنوشت‌، خودزندگینامه، خود سرگذشتنامه

روایتی از زندگی یک نفر که به‌وسیلهٔ خود وی‌، معمولاً به شکل داستان به‌هم‌‌پیوسته‌ای از وقایعی که وی از همه مهم‌تر یا جالب‌تر می‌داند، از میان وقایعی که او مایل به افشای آن‌ها است برگزیده می‌شوند‌. نخستین خودزندگینگاشت کامل، «اعترافات اگوستین مقدس» (Confessions of Saint Augustine) در قرن چهارم میلادی نگاشته شد. برخی از خودزندگینگاشت‌ها بسیار داستانگونه هستند (‌مثل ‌«‌اعترافات‌» اثر «‌ژان ژاک‌‌روسو‌»‌). خودزندگینگاشت‌های امروزی از زندگی افراد مشهور، غالباً با همکاری یک نویسندهٔ در سایه نوشته می‌شوند‌. تفاوت خودزندگینگاشت با خاطرات روزانه یا یادداشت‌های روزانه‌، نه‌فقط در دلایل کاملاً شخصی در نگارش‌، بلکه در این است که برای مطالعهٔ دیگران نوشته می‌شود.

مقایسه کنید با:

biography

نیز نگاه کنید به:

confessions