جوازدهی‌، صدور مجوز

در رایانش‌، یک «کاربرنام»‌، «گذرواژه»‌، «پین»‌، یا کد دسترسی دیگری که برای شخصی که مجاز به دسترسی به یک منبع الکترونیکی بخصوص‌، برنامهٔ کاربردی‌، شبکه‌، یا یک سامانهٔ رایانه‌ای است‌، صادر می‌شود و کاربر باید آن را به درستی وارد کند تا بتواند وارد شود‌. کدهای جوازدهی معمولاً باید به‌صورت دوره‌ای تجدید شوند‌. هر بار تأیید اصالت ممکن است متضمن چندین جوازدهی باشد‌.