اعتبار

دانش و تجربه‌ای که به شخصی این شایستگی را می‌دهد که در یک موضوع به‌عنوان کارشناس‌، اظهار نظر کند‌. در جامعهٔ آکادمیک‌، اعتبار با گواهینامه، آثاری که قبلاً توسط فرد دربارهٔ یک موضوع منتشر شده، وابستگی سازمانی‌، جوایز دریافت‌شده‌، دفعات چاپ آثار، نقد و بررسی‌ها‌، الگوهای استناد‌، و … نشان داده می‌شود.