پدید آوردن، پدیدآورندگی

خلق یک اثر چندرسانه‌ای با ترکیب متن، صدا، فیلم، و تصویر، معمولاً با کمک یک متن نمایشی یا نرم‌افزار مخصوص این کار.