کتابخانهٔ هنر

کتابخانه‌ای که مسئول فراهم‌آوری‌، سازماندهی‌، نگهداری‌، و تأمین دسترسی به اطلاعات و منابع در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی (‌معماری‌، رسم‌، طراحی‌ گرافیک‌، نقاشی‌، عکاسی‌، پیکرتراشی‌، و …‌) است‌. کتابخانهٔ هنر معمولاً به‌عنوان واحدی در داخل یک کتابخانهٔ بزرگ‌تر عمومی یا آکادمیک، یا یک کتابخانهٔ اختصاصی که به‌وسیلهٔ سازمان میزبان (‌مثلاً یک گالری‌، موزه‌، مؤسسهٔ هنری‌، یا انتشاراتی‌) اداره می‌شود‌، عمل می‌کند‌ (مانند: کتابخانهٔ ملی هنر در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن). نخستین کتابخانهٔ نوین هنر در ایالات متحده در سال ۱۸۷۱ به‌وسیلهٔ «‌انجمن هنری سانفرانسیسکو‌» (‌که اکنون به «‌مؤسسهٔ هنری سانفرانسیسکو‌» تغییر نام داده‌) پایه‌گذاری شد‌.

نیز نگاه کنید به:

art book; Art Libraries Society/North America