مطالعهٔ ناحیه‌ای

اثری که اطلاعات رخدادگانی دربارهٔ یک منطقهٔ خاص از جهان (‌‌افریقا‌، آسیا‌، اروپا‌، امریکای ‌لاتین‌، خاورمیانه‌،‌ …‌) را عرضه می‌کند‌، و توصیفی از جغرافیای فیزیکی و اجتماعی‌، اقتصاد‌، تاریخ‌، حکومت‌ها‌، و فرهنگ‌های آن را شامل می‌شود‌، و ممکن است اطلاعات راهنما و آماری مرتبط با آن ناحیه را نیز دربربگیرد‌. مطالعات ناحیه‌ای غالباً به‌صورت پیایندی منتشر می‌شوند‌. (‌مثل “The Far East and Australia” از مجموعهٔ “Regional Surveys of the world” که سالانه منتشر می‌شود‌).

مقایسه کنید با:

country study