Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

anti-virus software

نرم‌افزار ضد ویروس

برنامهٔ رایانه‌ای که برای کنترل دوره‌ای دیسک سخت یک رایانه (‌یا همهٔ رایانه‌های متصل به یک شبکه‌) از نظر وجود ویروس‌های رایانه‌ای انسان‌ساخته‌، و حذف این ویروس‌ها طراحی شده‌. نرم‌افزارهای ضدویروسی که در شبکه‌های رایانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً دارای یک امکان روزآمدسازی هستند که به‌طور خودکار، پروفایل‌های مربوط به ویروس‌های نوظهور که بتازگی ساخته شده‌اند را شناسایی و دریافت می‌کنند‌.