Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

anthology

جـُنگ‌، برگزیده‌، جنگ ادبی‌، گزیدگان‌، گزیده‌، گلچین‌، مجموعه‌، منتخبات‌

مجموعه‌ای از گزیده‌ها یا آثار کامل از پدیدآورندگان گوناگون‌، که به‌وسیلهٔ یک ویراستار برای انتشار در یک مجلد واحد یا یک مجموعهٔ چندجلدی انتخاب شده‌اند‌. جنگ‌ها غالباً به یک فرم یا ژانر ادبی معین (‌داستان‌کوتاه‌، شعر، نمایش‌) یا به ادبیات یک کشور‌، یک درونمایه‌، یک دورهٔ زمانی‌، یا یک دسته از پدیدآورندگان محدود می‌شوند‌ (برای مشاهدهٔ یک نمونه از قرن ۱۹ اینجا را کلیک کنید). عنوان آثاری که در جنگ آورده ‌شده‌اند ممکن است در فهرست مندرجات به‌ترتیب حضور در متن کتاب‌، ذکر شود. در فهرستبرگه‌، شناسه‌های تحلیلی برای آثاری که در جنگ‌ها منتشر شده‌اند تهیه می‌شوند‌. در فهرست برخط، هر اثری که در جنگ آمده در رکورد کتابنگاشتی در قالب یک یادداشت مندرجات (که در اکثر نرم‌افزارهای فهرستنویسی، قابل جستجوی کلیدواژه‌ای است) ذکر می‌شود.

مقایسه کنید با:

compilation

نیز نگاه کنید به:

garland; miscellany