Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

anonymizer

بینام‌ساز

خدمتگر پراکسی که به مثابه سپر محرمانگی عمل می‌کند و کاربر یک رایانهٔ خدمتگیر را قادر می‌سازد بدون گذاشتن ردی از هویت خویش، از اینترنت استفاده کند. از بینام‌سازها می‌توان برای پرهیز از سرقت هویت و برای محافظت در برابر افشای پیشینه‌های جستجو استفاده کرد. نیز می‌توان برای حفاظت از اقدامات غیرقانونی- همچون توزیع هرزنگاشت‌های کودکان- در برابر پایش، از آن‌ها بهره گرفت.

مترادف با:

anonymous proxy

املای بریتانیایی:

anonymiser