تمرین ارزیابی مقاله

موضوعی را در گوگل اسکالر  و در یکی از داده‌پایگاه‌های قابل دسترس از طریق کتابخانۀ دانشگاه، جستجو کنید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در هر یک از جستجوها، چند یافته به دست آوردید؟ جستجوی شما منجر به بازیابی چه نوع مطالبی شده است؟ هر یک از جستجوها شامل چه موضوعاتی می‌شود؟ هر یک از جستجوها چه بازۀ زمانی را دربرمی‌گیرد؟ آیا می‌توانید فهرستی از مجلات و دیگر انتشاراتی که گوگل اسکالر و داده‌پایگاه دیگر نمایه می‌کنند بیابید؟ جستجویی انجام دهید و منبع مشابهی را در گوگل اسکالر و داده‌پایگاه دیگر پیداکنید. مطابق با گوگل اسکالر، و سپس مطابق با داده‌پایگاه دیگر، چند بار دیگران به منبعی که یافته‌اید استناد داده‌اند؟ اگر تفاوتی در این تعداد وجود دارد، علت احتمالی چیست؟ به یاد داشته باشید که شاید بتوانید نسخۀ رایگانی از مقالات از طریق گوگل اسکالر و از طریق داده‌پایگاه‌های قابل دسترس از طریق کتابخانۀ دانشگاه به دست آورید. نکته: هزینۀ به دست آوردن مقالۀ رایگان از طریق گوگل اسکالر چگونه تأمین می‌شود؟   منبع: https://sites.google.com/site/teachinfolit/find-evaluate-articles تاریخ:...

بیشتر بخوانید

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف یک دایره‌المعارف چاپی و یک دایره‌المعارف برخط انتخاب کنید. موضوع مشابهی در هر دو دایره‌المعارف انتخاب نمایید، و در مدت ۵ دقیقه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: عنوان دایره‌المعارف برخط: عنوان دایره‌المعارف چاپی: موضوع انتخابی (برخط): موضوع انتخابی (چاپی): لطفا پاسخ‌های خود را برای ۵ پرسش زیر بنویسید: دایره‌المعارف برخط دایره‌المعارف چاپی الف. دایره‌المعارف چگونه سازماندهی شده است؟     ب. با چه کیفیتی به موضوع موردنظر شما پرداخته است (مشخصاً به دامنه و سطح مخاطبان توجه کنید)؟     ج. مقالات مرتبط با موضوع شما تا چه اندازه روزآمد و دقیق هستند؟     د. تخصص موضوعی نویسندگان چیست؟     هـ. مقالات حاوی چه نظرگاهی است؟ و. مقالات حاوی چه نوع مطالب تکمیلی -نقشه، نمودار، …- است؟       منبع: https://sites.google.com/site/teachinfolit/exercises-handouts تاریخ:...

بیشتر بخوانید

سیاهۀ بازبینی- معیارهای ارزیابی دایره‌المعارف‌ها

سیاهه بازبینی: معیارهای ارزیابی دایره‌المعارف‌ها سازمان‌یافتگی- دایره‌المعارف‌های چاپی آیا ترتیب الفبایی واحدی دارد؟ دارای نمایۀ جداگانه است؟ موضوعات خاص در ذیل چه کلمه‌ای/کلمه‌هایی ذکر شده‌اند؟ آیا از ارجاعات متقابل استفاده شده؟ سازمان‌یافتگی- دایره‌المعارف‌های برخط آیا دارای باکس جستجو است؟ آیا امکان جستجوی «فازی» – به عبارت دیگر، امکان انتخاب اصطلاحات جستجو از میان فهرست الفبایی موضوعات یا از فهرست پیوندهایی که به اصطلاحات مرتبط یا ارجاعات متقابل داده شده- وجود دارد؟ موضوعات خاص در ذیل چه کلمه/کلمه‌هایی ذکر شده‌اند؟ پوشش موضوعی (دامنه/ مخاطبان) آیا پیدا کردن اطلاعات مربوط به موضوع موردنظر برای شما آسان بود؟ آیا در موضوع مورد نظر شما، مقالۀ واحدی وجود داشت، یا اطلاعات مربوطه در مقالات متعدد، پراکنده شده بود؟ آیا اطلاعات، به صورت گویا و جذاب ارائه شده بود؟ مقالات حالت استنادی داشتند یا تفسیری، یا هردو؟ آیا زبان مورد استفاده، فنی بود؟ مخاطبان موردنظر، چه کسانی بودند؟ روزآمدی و دقت مقالات آیا اطلاعات مربوط به یک موضوع خاص، روزآمد است؟ آیا در مباحث پایه‌ای، با دایره‌المعارف‌های دیگر در توافق است یا در تباین؟ اعتبار (تخصص موضوعی پدیدآورندگان) آیا مقالات دارای امضا هستند؟ اگر بله، پدیدآورندگان چه خصوصیاتی دارند؟ عینیت/ نظرگاه آیا مقالات از نظرگاه خاصی پشتیبانی می‌کنند؟ آیا نقطه‌نظرات بدیل هم مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ اگر کتابشناسی‌هایی نیز پیوست یا پیوند شده‌اند، آیا آن‌ها نیز بازنمایی‌کنندۀ نقطه‌نظرات بدیل هستند؟ مطالب تکمیلی آیا نگاه، جدول، نمودار، تصویر، عکس، یا کتابشناسی نیز مورد استفاده قرار...

بیشتر بخوانید

تمرین: جستجو در فهرست کتابخانه

یک. به فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (http://centlib.ajums.ac.ir/site/biblio) مراجعه کنید. جستجوی خود را به کتابخانۀ دانشکده محدود کنید. جستجویی در موضوع مورد علاقۀ خود انجام دهید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف. چه کلمه‌ای/کلمه‌هایی را جستجو کردید؟ ب. چه نوع جستجویی انجام دادید: کلیدواژه‌ای، با مرتب‌سازی یافته‌ها به صورت الفبایی کلیدواژه‌ای، با مرتب‌سازی یافته‌ها بر مبنای ربط عنوان مقاله نام نویسندگان شمارۀ بازیابی ج. جمعاً چه تعداد یافته به دست آوردید؟ (توجه: در هر صفحه به طور معمول ۲۰ یافته نمایش داده می‌شود، اما تعداد صفحات نمایش یافته‌ها ممکن است بیشتر از یک صفحه باشد.) د. کتاب مناسبی را در موضوع مورد نظر خود انتخاب کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: شکل کامل استناد به آن کتاب (شامل نام نویسنده، عنوان، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار) چگونه است؟ چرا این کتاب را انتخاب کردید؟ شمارۀ بازیابی این کتاب چیست و در کدام کتابخانه‌های دانشگاه می‌توانید آن را بیابید؟ یکی از موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده چیست؟ وقتی بر روی این موضوع کلیک می‌کنید، تعداد یافته‌هایی که برای این موضوع بخصوص به دست می‌آورید چند تا است؟ (توجه: در هر صفحه به طور معمول ۲۰ یافته نمایش داده می‌شود، اما تعداد صفحات نمایش یافته‌ها ممکن است بیشتر از یک صفحه باشد.) هـ. از آنچه که انجام دادید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ دو. به صفحۀ منابع الکترونیک فعال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (goo.gl/HRsPqz)...

بیشتر بخوانید
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu