مدل «سایلیپ (مؤسسۀ تخصصی حرفه‌مندان اطلاعات کتابخانه)» برای سواد اطلاعاتی

«سایلیپ» ((Chartered Institute of Library Information Professionals (CILIP) مدلی برای سواد اطلاعاتی تدوین کرده که حاوی هشت قابلیت/درک است که فرد باسواد اطلاعاتی باید آن‌ها را داشته باشد: نیاز به اطلاعات منابع موجود نحوۀ یافتن اطلاعات لزوم ارزیابی نتایج نحوۀ کار با نتایج یا به‌کارگیری آن‌ها اخلاق و مسئولیت بهره‌برداری نحوۀ انتقال یا همرسانی یافته‌ها نحوۀ مدیریت یافته‌ها...

بیشتر بخوانید