منابع نمونه برای آموزش سواد اطلاعاتی در بخش سلامت

چارچوب‌های جستجو نمونۀ مختصری از رهنمودهای موجود برای حرفه‌مندان اطلاعات سلامت: Using the PICO framework Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions The literature search process چک لیست‌های ارزیابی انتقادی CASP tools and checklists Critical appraisal tools to make sense of evidence. National Collaborating Centre for Methods and Tools DISCERN (critical appraisal of patient information)...

بیشتر بخوانید

نحوۀ پشتیبانی حرفه‌مندان اطلاعات سلامت از سواد اطلاعاتی

پرورش سواد اطلاعاتی در نیروی کار نقش حرفه‌مندان اطلاعات، بسیار چشمگیر است: «حرکت به سمت مراقبت و اقدام شواهدمبنا (EBP) لازم می‌آورد که دانشجویان، دارای سواد اطلاعاتی شوند و مهارت‌های لازم برای تبدیل به یادگیرندگان مادام‌العمر را کسب کنند» (Bailey et al 2007, p.78). «یکی از موانع اقدام شواهدمبنا، لزوم سواد اطلاعاتی بهبودیافته دانسته می‌شود که شامل بازشناسی اطلاعات موردنیاز و تحقق مهارت‌های لازم برای مکانیابی، ارزیابی، و استفادۀ اثربخش از شواهد مربوط می‌باشد» (Ross 2010, p.64). دست‌اندرکاران اطلاعات سلامت می‌توانند از راه‌های زیر از کارکنان و دانشجویان مراقبت‌های عمومی و سلامت پشتیبانی کنند: برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع جستجوی شواهد پژوهشی، ارزیابی انتقادی، و مدیریت اطلاعات کار به صورت موردی، نفر به نفر، و پرسش و پاسخ برای دانشجویان و کاروران بالینی که در طی آن، کتابدار می‌تواند نحوۀ کارکرد سواد اطلاعاتی در تحقق مهارت‌های سواد اطلاعاتی یا حل مسئله را نشان دهد. ماژول‌ها یا برنامه‌های سواد اطلاعاتی که در آن، همۀ دانش و قابلیت‌هایی که احساس می‌شود بخشی از سواد اطلاعاتی در بخش موردنظر باشند، در قالب یک برنامۀ درسی ساخت‌یافته، ارائه می‌شوند. این امر معمول نیست، اما در برخی دانشگاه‌ها، دروسی برای حرفه‌مندان سلامت ارائه می‌شوند (Forster, 2009). این برنامه‌ها می‌توانند بر پایۀ «ارکان هفتگانۀ اسکانل»، یا یک درک عمومی از نیازهای حرفه‌مندان سلامت- به صورتی که توسط کتابداران استنباط شده- باشند. برخی ماژول‌ها یا چارچوب‌های منتشرشدۀ ماژولی، مبتنی بر پژوهش در «تجارب» گروه یا حرفۀ...

بیشتر بخوانید

نقش سواد اطلاعاتی در بخش سلامت

پزشکان، پرستاران، ماماها، دستیاران بهداشت و طیف گسترده‌ای از حرفه‌مندان دیگر در بخش سلامت در جهت ترویج سلامت عمومی می‌کوشند؛ در این بخش، اطلاعات منبع بسیار مهمی است: آنان نیازهای اطلاعاتی را احساس می‌کنند؛ به جستجوی اطلاعات می‌پردازند؛ آن را مکانیابی و مبادله می‌کنند؛ آن را تفسیر می‌کنند و بر پایۀ این تفسیر، دست به عمل می‌زنند- و این روند همواره تکرار می‌شود. ازاین‌رو سواد اطلاعاتی پایۀ همۀ فعالیت‌های بخش سلامت است و برای دست‌اندرکاران سلامت و جامعه اهمیت بسیار دارد. سواد اطلاعاتی به حرفه‌مندان سلامت امکان می‌دهد که: به‌مثابه اقدامگران اثربخش و ایمن عمل کنند؛ به‌مثابه بخشی از یک تیم چندرشته‌ای عمل کنند؛ به بیماران و عموم مردم در دستیابی به «سواد سلامت» کمک کنند. (‘a person’s ability to find, understand and act on health information’; Zarcadoolas, Pleasant and Greer, 2012, p.1) وجه اصلی اهمیت سواد اطلاعاتی در بخش سلامت و بهداشت عمومی، در بافتار اقدامات شواهدمبنا است. به موجب اقدام شواهدمبنا، هدف فعالان سلامت و بهداشت عمومی باید تلفیق بهترین شواهد موجود با تصمیماتی باشد که در مورد بیمار و جمعیت سلامت اتخاذ می‌کنند. در عمل، این امر مستلزم تلفیق شواهد پژوهشی، تخصص بالینی، و تفسیر نیازها و نظرگاه‌های بیمار در فرایند تصمیم‌گیری است. (Craig and Stevens 2012, p.3)...

بیشتر بخوانید
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu