آنچه در پی می‌آید نمونه‌ای از کارگاه‌های آموزشی است که دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی طراحی کرده‌اند:
کارگاه مهارت‌های رفتار اطلاع‌یابی برای پایگاه­‌های اطلاعاتی و سازماندهی منابع تحقیق به وسیله‌ٔ نرم‌افزار مدیریت مراجع برای دانشجویان
کارگاه مهارت‌های رفتار اطلاع‌یابی و شیوه­‌های صحیح جستجو در محیط اینترنت   برنامه‌‌ٔ زمان‌بندی کارگاه