با توجه به علاقه‌مندی بسیاری از همکاران و دانشجویان به استانداردهای سواد اطلاعاتی انجمن کتابخانه‌های امریکا، ترجمهٔ نامه‌ای را که اخیراً به گروه‌های پستی این انجمن در این رابطه ارسال شده در دنباله می‌آورم. لازم به یادآوری است که در متن جدید، به جای کلمهٔ «استاندارد» از واژهٔ «چارچوب» استفاده شده. امیدوارم در آیندهٔ نزدیک ترجمهٔ فارسی این «چارچوب» را که تفاوت‌هایی با «استاندارد» قبلی دارد در اختیار علاقه‌مندان و همکاران قرار دهم.
=============================
پیشرفت در روند تدوین «چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی»؛
ارائهٔ سومین پیش‌نویس برای نظرسنجی در ۱ نوامبر
http://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/9058

اعضای گروه ویژهٔ استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی وابسته به انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی، برای تحلیل تمام بازخوردهای دریافتی مربوط به پیشنویس اصلاح‌شدهٔ ۱۷ ژوئن «چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» بسیار تلاش می‌کنند. «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» که در سال ۲۰۰۰ توسط انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی تدوین شد، در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی به سندی اساسی در رواج سواد اطلاعاتی به عنوان یک برآیند پذیرفته‌شده در یادگیری تبدیل شده است. این استانداردها، مانند تمام استانداردهای انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی، به طور متناوب مورد بررسی قرار می‌گیرند و گروهی ویژهٔ تدوین این چارچوب از مارس۲۰۱۳ بر روی این موضوع کار می‌کنند. اعضای این گروه ویژه پاسخ‌هایی را که در این تابستان از طریق پرسشنامه، سخنگاه‌های رودررو و آنلاین، رسانه‌های اجتماعی، و ارتباطات شخصی با خود اعضا دریافت شده،  به دقت بررسی می‌کنند.

پاسخ‌های دریافتی از سوی این گروه‌ها، کارگروه ویژه را کاملاً متقاعد کرده که برای بازبینی این سند وقت بیشتری صرف کنند. آنان انتظار دارند که این بازنگری‌ها به اندازه‌ای باشند که دیگر نیازی نباشد اعضای انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی پیش از فرستادن آن به هیئت مدیرهٔ انجمن برای رأی‌گیری، وقت بیشتری را صرف بررسی آن کنند. بنابراین، این کارگروه ویژه همانگونه که هیئت مدیره در جلسهٔ ۲۸ ژوئن خود پیشنهاد داد، مهلت زمانی خود را افزایش داد (به یادداشت اطلاعاتی ارسالی از رؤسای مشترک کارگروه ویژه به هیئت مدیرهٔ انجمن در ۱۳ آگوست مراجعه کنید.) اکنون کارگروه ویژه مناسب می‌داند که سومین پیش‌نویس را  در ۱ نوامبر ۲۰۱۴ برای نظرخواهی منتشر کند. سپس پیشنهادها و «چارچوب» نهایی را اوایل ژانویه ۲۰۱۵ به هیئت مدیرهٔ انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی تقدیم خواهند کرد تا در اجلاس زمستانهٔ انجمن کتابخانه‌های امریکا در سال ۲۰۱۵ به رأی گذاشته شود. اعضای کارگروه ویژه همانطور که تمام بازخورد دریافتی را  به دقت بررسی می‌کنند، در بخش پرسش‌های پرتکرار وبسایت خود به پرسش‌ها/ موضوعات تکراری خواهند پرداخت. منتظر اضافه شدن محتوای جدید به این بخش در هفته‌های پیش رو باشید.

کارا مالن فانت