Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

پایان‌نامه دکتری در موضوع سواد اطلاعاتی

پایان‌نامه دکترای تخصصی بنده در دی ماه ١٣٨۵ در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ای‌سی‌آراِل و چهار سند توسعه‌ی ملی» ارائه گردید. می‌توانید (صفحه عنوان فارسی) ، (چکیده فارسی) و (چکیده انگلیسی) را ببینید.