Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

نشست سواد اطلاعاتی در کنگرهٔ متخصصان علم اطلاعات

در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴ در قالب یکی از نشست‌های همایش متخصصان علم اطلاعات، مباحثی در موضوع سواد اطلاعاتی مطرح شد. نکاتی که در این نشست مطرح کردم، شامل این مباحث بود:

  1. لزوم طرح مباحث نظری سواد اطلاعاتی با حضور اساتید و متخصصان این عرصه
  2. لزوم همفکری و هم‌اندیشی دست‌اندرکاران عرصهٔ آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی و بویژه کتابداران با اساتید و متخصصان در امر روش‌ها و اقدامات بهینه در آموزش این مهارت‌ها
  3. لزوم تفکیک مهارت‌ها و مبانی نظری در آموزش سواد اطلاعاتی از یکدیگر، و تمرکز بر مهارت‌ها در آموزش کاربران نهایی
  4. لزوم برگزاری دوره‌های آموزش آموزشگران برای دست‌اندرکاران آموزش سواد اطلاعاتی

البته در این نشست، فرصت چندانی برای تفصیل در بارهٔ مباحث مطروحه از سوی اعضای پنل نبود و تنها به ذکر عناوین مباحث اکتفا شد. گزارش کوتاهی از این نشست در اینجا قابل دسترسی است.