Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

لغو «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی»

خبر زیر در خبرنامه «انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی (ای‌سی‌آرال)» به نشانیhttp://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/12126 درج شده است:

در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ (۵ تیر ۱۳۹۵) هیئت مدیرهٔ «انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی (ای‌سی‌آرال)» رأی به لغو «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» داد. هیئت مدیرهٔ این انجمن در نشست عمومی خود در کنفرانس سالانهٔ «انجمن کتابخانه‌های امریکا» در اورلاندو، به بحث در بارهٔ گام‌های بعدی برای پشتیبانی از همهٔ کتابداران دانشگاهی که به کار سواد اطلاعاتی می‌پردازند ادامه خواهد داد.
«ای‌سی‌آرال» به سهم شگرف «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» و عملکرد اثربخش بسیاری از اعضایی که با این استانداردها کار کردند اذعان دارد. این استانداردها، راه را برای تبدیل سواد اطلاعاتی به زبان مشترک در بسیاری از الزامات آموزش عمومی هموار کردند و موجب آگاهی بسیاری از نهادهای اعتباربخشی منطقه‌ای و موضوع‌محور بودند. هیئت مدیرهٔ این انجمن در روند حرکت فرایند سواد اطلاعاتی به جلو، به دریافت بازخورد از دست‌اندرکاران حرفه ادامه خواهد داد.