«سواد اطلاعاتی» یکی از مدخل‌های «دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی» فارسی (از انتشارات کتابخانه ملی ایران) است که در ضمن این مقاله، اطلاعات کلی و عمومی سودمندی در این موضوع ارائه شده که به عنوان نقطه‌ٔ آغاز، می‌تواند مورد استفادهٔ علاقه‌مندان قرار گیرد. اما در عین حال باید به چند نکته توجه داشت:

۱. در ابتدای مقاله، تعریفی که از سواد اطلاعاتی داده شده، تعریف روشن و دقیقی نیست.

۲. نام «پل زورکوفسکی» (Paul Zurkowski) به نادرستی «ژوکروفسکی» (Zukrowski) آمده است.

۳. ذکر تاریخ «١٩۵٢» در رابطه با «انجمن صنعت اطلاعات» قطعا باید خطای تایپی باشد.

۴. در رابطه با «دستورالعمل‌ها و استانداردهای سواد اطلاعاتی» از «انجمن کتابخانه‌های ملی و دانشگاهی انگلیس» نام برده شده، اما به استاندارد تدوین‌شده توسط آن اشاره نشده.

۵. در رابطه با استاندارد مصوب «انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی (اِی.سی.آر.ال.)» از واژه «دانش‌آموز» استفاده شده، که در واقع «دانشجو» درست است.
۶. استناد بسیاری از نقل قول‌ها نیز فراموش شده است، و این موجب کاهش کارآمدی این مقاله‌ٔ دایره‌المعارفی می‌گردد.
این مقاله را در اینجا می‌توانید مطالعه کنید.