امروز در مرور ایمیل‌های قدیمی، به نامه‌ای برخوردم از آقای «اسماعیل وزیری» در تاریخ ۹ اگوست ۲۰۰۹:

شما می‌توانید با ورود به لینک زیر در بازی سواد اطلاعاتی شرکت کنید. این بازی را می‌توان به صورت یکنفره و چندنفره به صورت همزمان انجام داد. جدا از دارا بودن ویژگی سرگرمی به نظر می‌رسد که سایت بسیار جالبی در زمینهٔ ارائهٔ اطلاعات در حوزهٔ کتابداری و افزایش دانش کتابداران باشد.

البته در این صفحه قواعد را ابتدا باید بخوانید و سپس بازی را اجرا کنید.

http://library.uncg.edu/game/

کاربرد دیگر این بازی این است که نمونهٔ بسیار ملموسی است برای کسانی که می‌خواهند پرسشنامهٔ عینی سواد اطلاعاتی برای تحقیق تدوین کنند. پرسش‌های مورد استفاده در بازی، بسیار کاربردی و کاملاً قابل الگوبرداری هستند.