یکی از موضوعاتی که در پژوهش‌های حوزهٔ سواد اطلاعاتی مورد توجه و بعضاً پرسش قرار می‌گیرد، امکان استفاده از «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» (مصوب ای‌سی‌آراِل) می‌باشد. در تحقیقی که بنده به عنوان پایان‌نامهٔ دوره دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه فردوسی از آن دفاع کردم، به این نتیجه رسیدم که از این استانداردها در ایران نیز می‌توان استفاده کرد. فصل پنجم این پایان‌نامه را در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.