سواد اطلاعاتی با اقبال فزاینده‌ای در کشور ما روبرو شده. در این وبلاگ کوشش می‌شود منابع فارسی در حوزهٔ سواد اطلاعاتی در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. به عنوان اولین منبع، به ترجمه‌ٔ فارسی «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» اشاره می‌شود که توسط «انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی» انجمن کتابخانه‌های امریکا در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده و در بسیاری از کشورها مورد استفادهٔ دست‌اندرکاران آموزش و سنجش سواد اطلاعاتی قرار می‌گیرد. این ترجمه که من آن را انجام داده‌ام و به تأیید «انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی» هم رسیده در اینجا و متن انگلیسی آن در اینجا در دسترس است.