Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

آموزش بد در مدیریت کتابخانه

۲۱/۱۲/۹۷

جلسۀ امروز کلاس مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را قرار بود در یکی از کتابخانه‌های بزرگ شهر، در حضور مدیر محترم کتابخانه برگزارکنیم تا دانشجویان با نحوۀ عملکرد واقعی و میدانی در یک کتابخانه آشنا شوند. اما به نظر می‌رسد که درس خوبی نگرفتند: با وجود هماهنگی‌های قبلی و موافقت و حتی تاکید آقای مدیر، ایشان بدون اطلاع قبلی، در محل حضور نداشت و انتظار ما هم که تا ۴۵ دقیقه طول کشید، سودی نداشت.

آموزش خوبی برای دانشجویان نبود!