فراسواد

«ماکی» () و «جاکوبسن» () در سال ۲۰۱۴ در کتاب خود با عنوان «فراسواد: باز-ابداع سواد اطلاعاتی برای توانبخشی به یادگیرندگان» بیان می‌کنند که سواد اطلاعاتی را باید با عنوان «فراسواد» بازتعریف کرد تا عناصر سواد دیجیتالی و رسانه‌ای، و نیز طیفی از دیگر عناصر را دربربگیرد. در انجام این کار، افراد می‌توانند «تولید، مشارکت، و همرسانی» اطلاعات، و نیز درک مهارت‌های سنتی‌تر سواد اطلاعاتی را یاد...

بیشتر بخوانید

سواد رسانه‌ای

«سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) سواد رسانه‌ای را در وبسایت اختصاصی آن تعریف کرده که موارد زیر را دربرمی‌گیرد: درک نقش و کارکردهای رسانه در جوامع مردمسالار؛ درک شرایطی که در آن، رسانه‌ها می‌توانند کارکرد خود را به انجام برسانند؛ ارزیابی انتقادی محتوای رسانه‌ای؛ بهره‌گیری از رسانه برای ابراز آرای خود و مشارکت دموکراتیک؛ بررسی مهارت‌های موردنیاز (ازجمله مهارت‌های فاوا) برای تولید محتوای کاربرساخته. ارزیابی انتقادی و بررسی مهارت‌ها پیوند مستقیم با مجموعه مهارت‌های سواد اطلاعاتی دارند و در بافتاری گسترده‌تر، یونسکو تعریف و مدلی برای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ارائه می‌دهد. «وزارت ارتباطات» راهبردی برای سواد رسانه‌ای تدوین کرده و برای تمرکز بر نیازهای کنونی و آتی همۀ اعضای جامعه در امر سواد رسانه‌ای با ذینفعان کار خواهد کرد. تعریف آفکام از سواد رسانه‌ای عبارت است از «توانایی دسترسی، درک، و برقراری ارتباطات در بافتارهای گوناگون». منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند...

بیشتر بخوانید

سواد دیجیتالی

«جیسک» سواد دیجیتالی را «قابلیت‌هایی که اقتضای زندگی، یادگیری، و کار یک فرد در جامعۀ دیجیتالی است» می‌داند (Jisc, 2014). تفکر انتقادی و خلاقیت با استفاده از مدل  استانداردهای هفت‌گانه، در طیف گستردۀ تعاملاتی که هر روزه با فناوری های دیجیتالی و از طریق آن‌ها برقرار می‌کنیم، به کار گرفته می‌شوند. سواد اطلاعاتی یک بخش از هفت استاندارد سواد دیجیتالی است. وبسایت «توسعۀ سوادهای دیجیتالی» جیسک تعریف کامل، مدل‌ها و موردکاوی‌های مربوط را ارائه می‌دهد. «جامعۀ رایانۀ بریتانیا» (British Computer Society) «برنامۀ سواد دیجیتالی برای زندگی» را دارد که به کشف روش‌های بهبود در سه قلمرو اصلی سواد دیجیتالی می‌پردازد: استخدام‌پذیری، آموزش، و جامعه. «فیوچرلب» (FutureLab) «دستنامۀ سواد دیجیتالی در برنامۀ آموزشی» را تدوین کرده که هدف آن در وهلۀ اول، بخش‌های آموزش ابتدایی و متوسطه است. منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند...

بیشتر بخوانید

سوادهای مرتبط با سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی ریشه در سواد انتقادی دارد، یعنی مهارت‌های سنتی جستجوی اطلاعات و بهره‌گیری از کتابخانه و روش‌های آکادمیک مطالعۀ پژوهشی. از زمان ابداع اصطلاح «سواد اطلاعاتی» توسط «پل زورکوفسکی» در سال ۱۹۷۴، سواد اطلاعاتی بر توسعۀ بسیاری از دیگر سوادها و مجموعه مهارت‌ها اثر گذاشته و به نوبۀ خود، تحت تأثیر تکامل تدریجی جامعۀ اطلاعاتی و عصر دیجیتالی قرار گرفته است. سواد اطلاعاتی یکی از «بسیار سوادها»  (به بیان «سی. لانکشر» (Lankshear) و «ام. نوبل» (Knobel)، ۲۰۰۶) است که سواد دیجیتالی و سواد رسانه‌ای را دربرمی‌گیرد. این سوادها و مجموعه مهارت‌ها با همدیگر، برای زندگی، یادگیری، و کار در قرن بیست‌ویکم ضروری شناخته می‌شوند. اصطلاحاتی که در پی می‌آیند در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند...

بیشتر بخوانید
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu