تمرین ارزیابی دایره‌المعارف

تمرین ارزیابی دایره‌المعارف یک دایره‌المعارف چاپی و یک دایره‌المعارف برخط انتخاب کنید. موضوع مشابهی در هر دو دایره‌المعارف انتخاب نمایید، و در مدت ۵ دقیقه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: عنوان دایره‌المعارف برخط: عنوان دایره‌المعارف چاپی: موضوع انتخابی (برخط): موضوع انتخابی (چاپی): لطفا پاسخ‌های خود را برای ۵ پرسش زیر بنویسید: دایره‌المعارف برخط دایره‌المعارف چاپی الف. دایره‌المعارف چگونه سازماندهی شده است؟     ب. با چه کیفیتی به موضوع موردنظر شما پرداخته است (مشخصاً به دامنه و سطح مخاطبان توجه کنید)؟     ج. مقالات مرتبط با موضوع شما تا چه اندازه روزآمد و دقیق هستند؟     د. تخصص موضوعی نویسندگان چیست؟     هـ. مقالات حاوی چه نظرگاهی است؟ و. مقالات حاوی چه نوع مطالب تکمیلی -نقشه، نمودار، …- است؟       منبع: https://sites.google.com/site/teachinfolit/exercises-handouts تاریخ:...

بیشتر بخوانید

سیاهۀ بازبینی- معیارهای ارزیابی دایره‌المعارف‌ها

سیاهه بازبینی: معیارهای ارزیابی دایره‌المعارف‌ها سازمان‌یافتگی- دایره‌المعارف‌های چاپی آیا ترتیب الفبایی واحدی دارد؟ دارای نمایۀ جداگانه است؟ موضوعات خاص در ذیل چه کلمه‌ای/کلمه‌هایی ذکر شده‌اند؟ آیا از ارجاعات متقابل استفاده شده؟ سازمان‌یافتگی- دایره‌المعارف‌های برخط آیا دارای باکس جستجو است؟ آیا امکان جستجوی «فازی» – به عبارت دیگر، امکان انتخاب اصطلاحات جستجو از میان فهرست الفبایی موضوعات یا از فهرست پیوندهایی که به اصطلاحات مرتبط یا ارجاعات متقابل داده شده- وجود دارد؟ موضوعات خاص در ذیل چه کلمه/کلمه‌هایی ذکر شده‌اند؟ پوشش موضوعی (دامنه/ مخاطبان) آیا پیدا کردن اطلاعات مربوط به موضوع موردنظر برای شما آسان بود؟ آیا در موضوع مورد نظر شما، مقالۀ واحدی وجود داشت، یا اطلاعات مربوطه در مقالات متعدد، پراکنده شده بود؟ آیا اطلاعات، به صورت گویا و جذاب ارائه شده بود؟ مقالات حالت استنادی داشتند یا تفسیری، یا هردو؟ آیا زبان مورد استفاده، فنی بود؟ مخاطبان موردنظر، چه کسانی بودند؟ روزآمدی و دقت مقالات آیا اطلاعات مربوط به یک موضوع خاص، روزآمد است؟ آیا در مباحث پایه‌ای، با دایره‌المعارف‌های دیگر در توافق است یا در تباین؟ اعتبار (تخصص موضوعی پدیدآورندگان) آیا مقالات دارای امضا هستند؟ اگر بله، پدیدآورندگان چه خصوصیاتی دارند؟ عینیت/ نظرگاه آیا مقالات از نظرگاه خاصی پشتیبانی می‌کنند؟ آیا نقطه‌نظرات بدیل هم مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ اگر کتابشناسی‌هایی نیز پیوست یا پیوند شده‌اند، آیا آن‌ها نیز بازنمایی‌کنندۀ نقطه‌نظرات بدیل هستند؟ مطالب تکمیلی آیا نگاه، جدول، نمودار، تصویر، عکس، یا کتابشناسی نیز مورد استفاده قرار...

بیشتر بخوانید

تمرین: جستجو در فهرست کتابخانه

یک. به فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (http://centlib.ajums.ac.ir/site/biblio) مراجعه کنید. جستجوی خود را به کتابخانۀ دانشکده محدود کنید. جستجویی در موضوع مورد علاقۀ خود انجام دهید. سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف. چه کلمه‌ای/کلمه‌هایی را جستجو کردید؟ ب. چه نوع جستجویی انجام دادید: کلیدواژه‌ای، با مرتب‌سازی یافته‌ها به صورت الفبایی کلیدواژه‌ای، با مرتب‌سازی یافته‌ها بر مبنای ربط عنوان مقاله نام نویسندگان شمارۀ بازیابی ج. جمعاً چه تعداد یافته به دست آوردید؟ (توجه: در هر صفحه به طور معمول ۲۰ یافته نمایش داده می‌شود، اما تعداد صفحات نمایش یافته‌ها ممکن است بیشتر از یک صفحه باشد.) د. کتاب مناسبی را در موضوع مورد نظر خود انتخاب کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: شکل کامل استناد به آن کتاب (شامل نام نویسنده، عنوان، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار) چگونه است؟ چرا این کتاب را انتخاب کردید؟ شمارۀ بازیابی این کتاب چیست و در کدام کتابخانه‌های دانشگاه می‌توانید آن را بیابید؟ یکی از موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده چیست؟ وقتی بر روی این موضوع کلیک می‌کنید، تعداد یافته‌هایی که برای این موضوع بخصوص به دست می‌آورید چند تا است؟ (توجه: در هر صفحه به طور معمول ۲۰ یافته نمایش داده می‌شود، اما تعداد صفحات نمایش یافته‌ها ممکن است بیشتر از یک صفحه باشد.) هـ. از آنچه که انجام دادید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ دو. به صفحۀ منابع الکترونیک فعال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (goo.gl/HRsPqz)...

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات»

در آذرماه سال ۱۳۹۳ به موجب قراردادی که با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» بسته شد، نقد و بررسی کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات» به من واگذار گردید. حاصل کار بنا به اعلام و درخواست دبیر گروه علوم تربیتی به صورت مقاله‌ای تدوین گردید تا در مجله «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» به چاپ برسد. این مقاله در آخر اسفند همان سال برای مجله ارسال گردید، اما با وجود اصرار اولیۀ دبیر گروه برای تهیۀ مقاله و قول مساعد برای چاپ، این مقاله هم مانند مقاله مربوط به بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی» به چاپ نرسید و به سرنوشت همان مقاله دچار شد. با توجه به استفاده از کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات» در برخی گروه‌های آموزشی، متن بررسی این کتاب در اینجا عرضه می‌گردد. نقد و بررسی کتاب «تعامل بازیابی اطلاعات» علی‌حسین قاسمی استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز tvahn@yahoo.com   چکیده: حوزه موضوعی بازیابی اطلاعات از آن نظر که پس از مباحث ذخیره و بازیابی اطلاعات، برای ورود به مبحث «ربط در بازیابی اطلاعات» درگاه قابل‌توجهی به شمار می‌رود، مورد علاقه و تحقیق بسیاری از دست‌اندرکاران ذخیره و بازیابی است. نگاه دانشمندان علم اطلاعات به بازیابی متضمن بررسی نقش کاربر در فرایند تعامل با اطلاعات است و پیتر اینگورسن که از سرآمدان این حوزه است، از وجوه گوناگون به نقشی که تعامل...

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی»

در آذرماه سال ۱۳۹۳ به موجب قراردادی که با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» بسته شد، نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی» به من واگذار گردید. بنا به اعلام و درخواست دبیر گروه علوم تربیتی علاوه بر گزارش بررسی، نقد نسبتاً مبسوطی نیز به صورت مقاله‌ تدوین گردید تا در مجله «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» به چاپ برسد. این مقاله در آخر اسفند همان سال برای مجله ارسال گردید، اما با وجود اصرار اولیۀ دبیر گروه برای تهیۀ مقاله و قول مساعد برای چاپ، به چاپ نرسید و پس از مدتی علیرغم تماس‌های مکرر، پاسخ روشنی دریافت نکردم. مدتی بعد مقاله را برای بررسی و چاپ در «کتاب نقد کلیات» فرستادم، که به دلیل قدیمی بودن کتاب مورد بررسی، از چاپ نقد ارسالی پوزش خواستند. با توجه به استفاده از کتاب «مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی» در برخی گروه‌های آموزشی، متن بررسی این کتاب در اینجا عرضه می‌گردد. نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی» علی‌حسین قاسمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز tvahn@yahoo.com چکیده: متخصصان علم اطلاعات پیوند بسیار نزدیکی بین کتابخانه، آرشیو و موزه می‌بینند. از این منظر، هر سه این نهادها محل نگهداری و سازماندهی اطلاعات است. ازاین‌رو و نیز با عنایت به استقرار بخشی با عنوان «آرشیو» در بسیاری از کتابخانه‌ها، در مجموعه دروس رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی...

بیشتر بخوانید
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu